Thursday, 15 March 2007

Хм.

Бахти скапания контрольор! Е на къв ми се направи сега?
"Ти мен пита ли ме? Тогава няма да те пусна да слезеш."
Мамка ти! Дано цял живот продаваш билети по тролейбусите!

No comments:

Post a Comment