Saturday, 19 January 2008

Новият речник

  • куринами (2007)
  • яя (2.01)
  • фъщя (2.01)
  • отчаквация (3.01)
  • да изфъщя (3.01)
  • ухочувно (4.01)

No comments:

Post a Comment