Sunday, 14 January 2007

What Does the Dream Say?

От началото на тази култова 2007-ма се наблюдава едно засилено присъствие на абсурдни, на моменти комични и винаги ненужни сънища в моите така спокойни досега нощи. Събуждам се, стоя и си мисля: "Добре де, това за какво беше..." То не бяха хора-тигри, с които се сприятелявам и те ми се извиняват,че са ме одраскали; то не бяха участия в продължението на "Бригада"; то не беше хокей с щека за билярд в училищния стол; улици, изпълнени с умрели кучета... И още, и още.
Why? Why? Why?

No comments:

Post a Comment