Thursday, 12 April 2007

Една година спомени

Затвориха го, мамка им...
И сега какво?

No comments:

Post a Comment