Tuesday, 13 November 2007

Трите причини човек да...

...настръхва:
1. Студът
2. Музиката
3. Дежа вю / спомен
4. Съвпаденията
5. Гадни реклами [10x Н.]
6. Показване / демонстриране [10x Н.]
7. Изненада [10x Н.]
8. Представа [10x Н.]
9. Гъделичкането на летния вятър в топлите нощи ново! [10x Д.]
10. ~ в очакване ~

...се прозява:
1. Спи му се / скучно му е
2. Неуютност
3. Мерене на зъби (при животните) [10x В.]
4. Показва незаинтересованост ново! [10x Д.]
5. Уморен е ново! [10x Д.]
6. ~ в очакване ~

...го боли глава:
1. Има главоболие
2. Оборотите (+предизвикващият ги)
3. Отегчение [10x В.]
4. Температура 38+ [10x В.]
5.~ в очакване ~

P.S.Любовта е добродетел.

No comments:

Post a Comment