Wednesday, 14 November 2007

Мъдростта на старчето

Онзи, що лъже сам себе си и слуша собствената си лъжа, стига до там, че вече никаква истина ни у себе си, ни наоколо може да различи и поради туй изпада в неуважение и към себе си, и към другите. А като не уважава никого, престава да обича...
Наблюдавайте своята лъжа и се вглеждайте в нея всеки час, всяка минута. Гнусливостта избягвайте също и спрямо другите, и спрямо себе си: онова, що ви изглежда вътре във вас нечисто, вече с това, че сте го забелязали в себе си, се очиства. Страха също избягвайте, макар че той е само последица от всяка лъжа. Не се плашете никога от собственото свое малодушие в постигане на любовта, дори и от вашите лоши постъпки при това недейте много се плаши.

~ това е откъс от някъде. велик откъс от някъде. ~
поправка: един нищожен откъс от едно велико някъде.

No comments:

Post a Comment