Tuesday, 10 August 2010

Априлски истории (6)Целият познат свят изчезва. Става незначителен и постепенно се изгубва. Забравяш грижи, нерви, работа, телефони, Facebook... На друго място си, в друго общество - това на природата. Изпъстрена с всякакви чешити - гръмогласни скакалци, любопитни упорити мухи, изобилие от жилеща коприва, диви ягоди, прелестни хълмове и гори, безкрайно и беззвучно синьо небе, леденостудени вирчета, тежки пътеки... И всичко - в перфектна хармония и разбирателство помежду им. Не ти трябва нищо друго - лягаш на запуснатия ски влек, вперваш поглед нагоре - в кристалния въздух - честито! Вече членуваш в това общество!

Защо би го напуснал?
6. август 2010г.

No comments:

Post a Comment