Tuesday, 10 August 2010

Априлски истории (8)"Господи, нека свеща, която току-що запалих, се превърне в светлина, за да огряваш моите решения в трудните мигове.

Нека се превърне в огън, за да изгориш в мен егоизма, гордостта и нечистите помисли.

Нека се превърне в пламък, за да сгрееш сърцето ми и да ме научиш да обичам.

Аз не мога да стоя дълго време в Твоята църква, но оставам тази свещ. Така малко от мен ще остане тук.

Помогни ми да продължа молитвата си в различните дейности през деня.

Амин."

7. август 2010г.

No comments:

Post a Comment