Monday, 5 February 2007

Are You Watching Closely?

= THE PRESTIGE =
Всеки магически фокус се състои от три части, или действия. Първото действие се нарича "въведение". Илюзионистът ви показва нещо напълно обикновено. Следващата част се нарича "обратът". Илюзионистът взема обикновения обект и го принуждава да направи нещо необичайно. Но все още не аплодирате, защото простото изчезване на нещо не е достатъчно. То трябва и да се появи отново. В този момент вие вече се оглеждате за тайната. Но няма да я откриете, разбира се, защото всъщност не я търсите. Защото наистина не искате да разберете как става всичко. Иска ви се да бъдете измамени.

Прекрасен филм! Няма да кажа нищо повече, просто го гледайте.

No comments:

Post a Comment