Friday, 6 August 2010

Априлски истории (3)


Останах с леко объркване. Дали наруших приетите норми, след като влязох в Девическия манастир?


- Забранено е да влизат мъже.
- Е, то не е ли било за едно време...

Макар и несигурно, пристъпих вътре.

В двора - зеленина. Чешмичка. Виждам раковина на нея. Прибирам я. Дървени пейки. От двете страни - малки дървени стаички, старинно изглеждащи (естествено).
Вратата на църквата е отворена. Надникваме. Пусто.

- Няма никой.
- Аз май не съм подходящо облечен.

Късите гащи ме притесняват, но влизам.

- Има свещички.
- Ама кандилото не е запалено.
- Дали можем да запалим по една?

На стола на продавача е метнато безполово елече, но него го няма. Обхождам с поглед иконите. Излизаме от църквата.

- Защо вътре имаше толкова много изкуствени цветя?

Прекръствам се и минавам през портата за навън. Къде ли бяха монахините?

5. август 2010г.

No comments:

Post a Comment